Eekhoorn met je lange staart

Eekhoorn, eekhoorn, met je lange staartje.

Eekhoorn, eekhoorn, spring maar met een vaartje.

Tikke takke tonen.

ROETS! In de bomen